Wrocławski Teatr Współczesny

Zmarł Zbigniew Majchrowski

21 grudnia 2023
{n_title2}
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci pana profesora Zbigniewa Majchrowskiego, znakomitego literaturoznawcy i teatrologa, krytyka literackiego, pisarza i profesora w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

Zbigniew Majchrowski był wybitnym znawcą, badaczem i popularyzatorem twórczości Tadeusza Różewicza, ideowego patrona naszego Konkursu Dramatycznego STREFY KONTAKTU.

Profesor od początku był dobrym duchem Konkursu, przewodniczył obradom jury od pierwszej edycji w 2015 roku. Będzie nam go bardzo brakowało, jego profesjonalizmu, zaangażowania i niezwykłej życzliwości.

Rodzinie i Bliskim składamy głębokie wyrazy współczucia.

Fot. Piotr Hawałej (gala I Konkursu Dramaturgicznego STREFY KONTAKTU, od lewej: Bogusław Kierc i Zbigniew Majchrowski)
Stopka

Zamknij