Wrocławski Teatr Współczesny

Deklaracja dostępności

 
Deklaracja dostępności strony Wrocławskiego Teatru Współczesnego im. Marii i Edmunda Wiercińskich
Wrocławski Teatr Współczesny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych:
strona www.wteatrw.pl, www.strefykontaktu.pl
Data publikacji strony internetowej: 14.01.2019 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.03.2023 r.
Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
 

Treści niedostępne

 
 większość nagrań nie ma napisów audio-video - napisy umieszczamy w wypowiedziach realizatorów i aktorów (także w filmie, w którym aktorzy czytają orędzie z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru) oraz we fragmentach spektakli, 
nie wszystkie treści nietekstowe mają alternatywę w postaci tekstu - opisy będą sukcesywnie dodawane. 
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-15
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marta Olejniczak
E-mail: administracja@wteatrw.pl
Telefon: 71 358 8 913
 

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI

W naszym Teatrze osobą odpowiedzialną za dostępność dla osób z niepełnosprawnością jest Michał Hernes

kontakt: michal.hernes@wteatrw.pl 
tel./SMS: 730 188 003; 71 | 358 89 54 (pn - pt: 9.00 - 16.00)

Każdy ma prawo:

 
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 

Żądanie musi zawierać:

 
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy
udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu
w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy
od daty zgłoszenia.
 

Skargi i odwołania

 
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę
do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Dyrektor Wrocławskiego Teatru Współczesnego
Adres: Wrocławski Teatr Współczesny im. Marii i Edmunda Wiercińskich
ul. Rzeźnicza 12, 50-132 Wrocław
E-mail: biuro@wteatrw.pl
Telefon: 71 358 8 910
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna Osoby z niepełnosprawnością ruchową

 
Budynek Wrocławskiego Teatru Współczesnego jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Wejście do budynku odbywa się z parteru bez żadnych barier architektonicznych.
Widzowie mają dostęp na widownię 2 scen teatralnych – sceny dużej na parterze,
windą dla osób z niepełnosprawnościami, i sceny na strychu - windą osobowa na IV piętro.
W windzie osobowej zamontowany jest moduł głosowy do identyfikacji piętra.
Ponadto osoby z niepełnosprawnością ruchową mają swobodny dostęp do kasy biletowej,
foyer i toalet. Teatr zapewnia na każdym spektaklu osobę, która pomaga osobom z niepełnosprawnościami w poruszaniu się po obiekcie.
Osoby z dysfunkcją wzroku
Do teatru oraz na przedstawienie można wejść z psem asystującym.
W repertuarze Teatru znajdują się spektakle wystawiane z audiodeskrypcją.
Osoby z dysfunkcją słuchu
Wrocławski Teatr Współczesny nie dysponuje sprzętem do realizacji wydarzeń dla osób z dysfunkcją słuchu.
Oświetlenie i systemy alarmowe:
Oświetlenie naturalne i sztuczne w przestrzeniach komunikacyjnych teatru jest bardzo dobre.
System alarmowy ma formę dźwiękową oraz sygnały wizualne, dzięki czemu sygnał alarmowy
jest widoczny dla osób niesłyczących.
 

Podstawowe informacje

 • Piętra: od 0 do 4
 • Wejście przystosowane dla osób niedowidzących i niewidomych
 • Wejście dobrze oświetlone
 • Pomoc, recepcja, informacja w pobliżu wejścia
 • Drzwi szklane lub z przeźroczystego tworzywa sztucznego oznaczone kontrastowo
 • Tablice informacyjne, drogowskazy
 • Informacje na ekranach wideo, tablicach neonowych
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Lada, okienko obsługi na wysokości: 73 cm
 • Rezerwacja biletów (kasa): tel. 71 358-89-22
 • Sekretariat: tel. 71 358-89-10
 • Biuro promocji i sprzedaży: tel. 71 358 89 41
 • Kasa jest czynna na godzinę przed spektaklem. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, e-mailowo lub w biurze promocji i sprzedaży (czynne pon. - pt. 9:00-16:00)
 • Blat w szatni na wysokości 104 cm
 • Wysokość blatu w okienku recepcji przy wejściu administracyjnym 105 cm

Dojazd, komunikacja

Autobus

 • Przystanek autobusowy Rynek 110104
 • Odległość przystanku autobusowego od budynku: 220 m
 • Trzeba przekroczyć jezdnię
 • Jest przejście dla pieszych
 • Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie krawężniki, zwężenia chodnika)
 • Sygnalizacja świetlna bez sygnału dźwiękowego
 • Skrzyżowanie ze ścieżką rowerową
 • Częściowo dostępny bez barier (patrz: rozkład jazdy autobusu)

Tramwaj

 • Przystanek tramwajowy Rynek 10003
 • Odległość przystanku tramwajowego od budynku: 230 m
 • Trzeba przekroczyć jezdnię
 • Jest przejście dla pieszych
 • Są przeszkody na drodze (np. słupki, nierówny chodnik, źle zaparkowane samochody, wysokie krawężniki, zwężenia chodnika)
 • Sygnalizacja świetlna z sygnałem dźwiękowym
 • Skrzyżowanie ze ścieżką rowerową
 • Częściowo dostępny bez barier (patrz: rozkład jazdy tramwaju)

Parking

 • Ogólnodostępne miejsca parkingowe

Wejście główne, dojście

Rampa i schody

 • Długość najdłuższego odcinka rampy: 1.55 m
 • Największe nachylenie rampy: 7 cm
 • Nachylenie rampy: 17.5%
 • Liczba stopni do pokonania: 1
 • Liczba stopni przed wejściem głównym: 1
 • Liczba stopni za wejściem głównym: 0

Drzwi wejściowe do budynku

 • Szerokość drzwi: 115 cm
 • Dwuskrzydłowe
 • Otwierane do wewnątrz
 • Otwierane na zewnątrz
 • Szkło

Klatka schodowa

 • Winda lub podnośnik platformowy
 • Schody proste
 • Schody z podestami
 • Jest poręcz
 • Stopnie kamienne

Pozostałe drzwi wejściowe

 • Jeden stopień przed wejściem to krawężnik, bardzo wąskiego chodnika
 • Wejście administracyjne na prawo od głównego, przez dwuskrzydłowe, szklane drzwi, otwierane na zewnątrz, o szerokości 91 cm
 • Platforma przyschodowa do sali teatralnej na poziomie 0

Winda, podnośnik platformowy

 • Szerokość drzwi: 90 cm
 • Szerokość windy: 90 cm
 • Głębokość windy: 215 cm
 • Najwyżej położony przycisk: 128 cm nad podłogą
 • Wskazówki, zapowiedzi, sygnały dźwiękowe
 • Przyciski oznaczone kontrastowo
 • Przyciski wyczuwalne
 • Pola przycisków w alfabecie Brailla
 • Wizualne potwierdzenie alarmu
 • Dźwiękowe potwierdzenie alarmu

Toalety ogólnodostępne

 • Toalety damskie. Piętro: 2, 3
 • Toalety męskie. Piętro: 2, 3
 • Toalety ogólne

Toalety dla osób z niepełnosprawnościami

Toaleta ogólna

 • Piętro: 0
 • Liczba stopni do pokonania: 0
 • Szerokość drzwi: 98 cm
 • Wysokość siedzenia na muszli klozetowej: 50 cm
 • Powierzchnia poruszania się przed muszlą klozetową: 160 cm × 220 cm
 • Uchwyt po lewej stronie muszli klozetowej, składany
 • Powierzchnia przesiadania się na lewo od muszli klozetowej: 25 cm × 70 cm
 • Uchwyt po prawej stronie muszli klozetowej
 • Powierzchnia przesiadania się na prawo od muszli klozetowej: 12 cm × 70 cm
 • Można podjechać pod umywalkę

Pomieszczenia

SALA TEATRALNA - SCENA WROCŁAWSKIEGO TEATRU WSPÓŁCZESNEGO

 • Piętro: 0
 • Szerokość drzwi: 87 cm
 • Liczba stopni do pokonania: 0
 • Liczba oznaczonych miejsc stojących dla osób na wózkach inwalidzkich: 2
 • Drzwi dwuskrzydłowe
 • Drzwi otwierane na zewnątrz
 • Drzwi z elementami drewnianymi
 • Platforma przyschodowa do użytku
 • Wyznaczone miejsca dla wózków inwalidzkich na dole i górze sali
 • Dojazd z windy na piętrze 1 do górnych rzędów sali, przez rampę o długości 0.70 cm i nachyleniu 15 cm, oraz dwuskrzydłowe drzwi drewniane o szerokości 93 cm, otwierane na zewnątrz

FOYER / KAWIARENKA

 • Piętro: 1
 • Długość najdłuższego odcinka rampy: 0.7 m
 • Największe nachylenie rampy: 6 cm
 • Nachylenie rampy: 15%
 • Szerokość drzwi: 105 cm
 • Liczba stopni do pokonania: 0
 • Liczba oznaczonych miejsc stojących dla osób na wózkach inwalidzkich: 0
 • Winda niezbędna osobom z niepełnosprawnością ruchową
 • Wysokość lady kawiarenki 108 cm
 • Do foyer / kawiarenki można też dostać się z poziomu 0 dzięki schodom

POKÓJ 218 - SEKRETARIAT

 • Piętro: 2
 • Szerokość drzwi: 78 cm
 • Liczba stopni do pokonania: 0
 • Liczba oznaczonych miejsc stojących dla osób na wózkach inwalidzkich: 0
 • Winda niezbędna osobom z niepełnosprawnością ruchową
 • Drzwi jednoskrzydłowe
 • Drzwi otwierane na zewnątrz
 • Drzwi z elementami ze szkła

POKÓJ 220 - DYREKCJA TEATRU

 • Piętro: 2
 • Szerokość drzwi: 90 cm
 • Liczba stopni do pokonania: 0
 • Liczba oznaczonych miejsc stojących dla osób na wózkach inwalidzkich: 0
 • Winda niezbędna osobom z niepełnosprawnością ruchową
 • Drzwi jednoskrzydłowe
 • Drzwi otwierane do wewnątrz
 • Drzwi z elementami drewnianymi

SALA TEATRALNA - SCENA NA STRYCHU

 • Piętro: 4
 • Szerokość drzwi: 94 cm
 • Liczba stopni do pokonania: 0
 • Liczba oznaczonych miejsc stojących dla osób na wózkach inwalidzkich: 0
 • Winda niezbędna osobom z niepełnosprawnością ruchową
 • Drzwi dwuskrzydłowe
 • Drzwi otwierane na zewnątrz
 • Drzwi z elementami drewnianymi

Stopka

Zamknij