Wrocławski Teatr Współczesny

Menu główne

Wyszukiwarka

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: YouTube
Przejdź do: Wersja kontrastowa
PrzejdĹş do wersji polskiej serwisu
Go to english version

Wrocławski Teatr Współczesny zaprasza do udziału warsztatach wprowadzających i pospektaklowych powiązanych z przedstawieniami repertuarowymi. Przeznaczone są dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Warsztaty wprowadzające odbywają się przed obejrzeniem przedstawienia. Ich celem jest przygotowanie do pełnego, świadomego odbioru, a nie opowiedzenie treści spektaklu. Uczestnicy biorą udział ćwiczeniach i zadaniach o charakterze literacko-teatralnym skoncentrowanych na najważniejszych zagadnieniach poruszanych w przedstawieniu. W czasie zajęć uczniowie uczą się analizowania i interpretowania elementów dzieła teatralnego, a zdobyte umiejętności będą mogli wykorzystać i sprawdzić od razu podczas oglądania spektaklu.

Warsztaty pospektaklowe realizowane po obejrzeniu przedstawienia koncentrują się na analizie wybranych zagadnień interpretacyjnych i rozwiązań formalnych. Warsztaty kładą nacisk na wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat przedstawiony w spektaklu. Podnoszą umiejętność rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych i artystycznych a także wypowiadania się w określonych formach.

Celem warsztatów, zgodnie z podstawą programową, jest m.in.:

 • Kształtowanie umiejętności czytania, analizowania i interpretowania literatury oraz innych tekstów kultury, a także ich wzajemnej korespondencji.

 • Kształtowanie świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym, aksjologicznym.

 • Wzbogacanie umiejętności komunikacyjnych, stosowne wykorzystanie języka w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

 • Funkcjonalne wykorzystywanie wiedzy o języku w odczytaniu sensów zawartych
  w strukturze głębokiej tekstów literackich i nieliterackich.

 • Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych sądów, argumentacji i udziału w dyskusji.

 • Kształcenie umiejętności formułowania i uzasadniania sądów na temat dzieł literackich oraz innych tekstów kultury.

 • Stymulowanie i rozwijanie zainteresowań humanistycznych ucznia.

 • Zapoznanie z najważniejszymi tendencjami w kulturze współczesnej.

 • Pogłębianie wiedzy ogólnokulturowej ucznia.

 • Wspomaganie ucznia w rozwoju jego indywidualnej erudycji.

 • Wprowadzanie ucznia w świat pojęć z zakresu humanistyki.

Warsztaty odbywają się w Teatrze lub ewentualnie w szkole w ustalanych indywidualnie terminach.

Warsztaty mogą być zrealizowane BEZPŁATNIE po zarezerwowaniu biletów na wybrane przedstawienie.

W sprawie dodatkowych informacji i w celu ustalenia terminu warsztatów zapraszam do kontaktu:

Katarzyna Migdałowska - pedagog teatralny
tel. +48 605 907 417; tel. 71 | 358 89 25
k.migdalowska@wteatrw.pl

Poniżej opisy warsztatów:

Pliki do pobrania:


Stopka

Zamknij