Wrocławski Teatr Współczesny

Menu główne

Wyszukiwarka

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: YouTube
Przejdź do: Kontrast domyślny - klasyczna wersja serwisu
Przejdź do wersji polskiej serwisu
Go to english version

Warsztaty wprowadzające i warsztaty pospektaklowe do przedstawień repertuarowych

Wrocławski Teatr Współczesny zaprasza do udziału w warsztatach wprowadzających i pospektaklowych powiązanych z przedstawieniami repertuarowymi. Przeznaczone są dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 


Warsztaty wprowadzające odbywają się przed obejrzeniem przedstawienia. Ich celem jest przygotowanie do pełnego, świadomego odbioru, a nie opowiedzenie treści spektaklu. Uczestnicy biorą udział w ćwiczeniach i zadaniach o charakterze literacko-teatralnym skoncentrowanych na najważniejszych zagadnieniach poruszanych w przedstawieniu. W czasie zajęć uczniowie uczą się analizowania i interpretowania elementów dzieła teatralnego, a zdobyte umiejętności będą mogli wykorzystać i sprawdzić od razu podczas oglądania spektaklu.  


Warsztaty pospektaklowe realizowane po obejrzeniu przedstawienia koncentrują się na analizie wybranych zagadnień interpretacyjnych i rozwiązań formalnych. Warsztaty kładą nacisk na wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat przedstawiony w spektaklu. Podnoszą umiejętność rozumienia twórczego i sprawczego charakteru działań językowych i artystycznych, a także wypowiadania się w określonych formach.

Celem warsztatów, zgodnie z podstawą programową, jest m.in.:

 • kształtowanie umiejętności czytania, analizowania i interpretowania literatury oraz innych tekstów kultury, a także ich wzajemnej korespondencji. 
 • kształtowanie świadomego odbioru utworów literackich i tekstów kultury na różnych poziomach: dosłownym, metaforycznym, symbolicznym, aksjologicznym. 
 • wzbogacanie umiejętności komunikacyjnych, stosowne wykorzystanie języka w różnych sytuacjach komunikacyjnych. 
 • funkcjonalne wykorzystywanie wiedzy o języku w odczytaniu sensów zawartych 
 • w strukturze głębokiej tekstów literackich i nieliterackich. 
 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych sądów, argumentacji i udziału w dyskusji. 
 • kształcenie umiejętności formułowania i uzasadniania sądów na temat dzieł literackich oraz innych tekstów kultury. 
 • stymulowanie i rozwijanie zainteresowań humanistycznych ucznia. 
 • zapoznanie z najważniejszymi tendencjami w kulturze współczesnej. 
 • pogłębianie wiedzy ogólnokulturowej ucznia. 
 • wspomaganie ucznia w rozwoju jego indywidualnej erudycji. 
 • wprowadzanie ucznia w świat pojęć z zakresu humanistyki.

Warsztaty odbywają się we Wrocławskim Teatrze Współczesnym lub w szkole po ustalaniu terminu. 
Warsztaty mogą być zrealizowane po zarezerwowaniu biletów na wybrane przedstawienie.

W sprawie dodatkowych informacji i w celu ustalenia terminu warsztatów prosimy o kontakt z pedagogiem teatralnym – Katarzyną Migdałowską
tel. +48 605 907 417
k.migdalowska@wteatrw.pl

 

Warsztaty intepretacyjne przeprowadziliśmy dla:

 • Gimnazjum nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu,
 • Liceum Ogólnokształcące im. mjr. H. Sucharskiego w Kępnie,
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa we Wrocławiu,
 • Gimnazjum nr 30 we Wrocławiu,
 • LO XVI w Poznaniu,
 • Gimnazjum nr 30 we Wrocławiu,
 • Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Trzebnicy,
 • ZS EKOLA we Wrocławiu,
 • LO XI we Wrocławiu,
 • prywatne LO nr VII w Krakowie,
 • Szkoła Podstawowa nr 71 im. Leona Kruczkowskiego we Wrocławiu,
 • I LO we Wrocławiu.

Stopka

Zamknij