Wrocławski Teatr Współczesny

Obowiązek informacyjny administratora danych na podstawie art. 13 i 14 RODO* w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Niniejszym jako Administrator przetwarzający Pani/Pana dane osobowe, spełniając obowiązek informacyjny z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławski Teatr Współczesny im. Marii i Edmunda Wiercińskich, ul. Rzeźnicza 12, 50-132 Wrocław, NIP: 896-000-57-10. Z Administratorem można skontaktować się korespondencyjnie na podany powyżej adres siedziby lub w drodze korespondencji
e-mail na adres: biuro@wteatrw.pl.

2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem można skontaktować się za pośrednictwem korespondencji e-mail pod adresem: inspektorODO@wteatrw.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b lub f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w celu prawidłowej realizacji zawartych umów, celach marketingowych, wystawiania dokumentów księgowych, archiwizacji, dochodzenia i windykacji zaległych należności lub ewentualnych postępowań sądowych.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem lub upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

6. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów Administratora.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezgodne z prawem.

9. Administrator stosuje odpowiednie i właściwe zabezpieczenia w celu ochrony Pana/Pani danych, przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania kopii swoich danych, które mogą zostać udostępnione w siedzibie Administratora.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Klazula informacyjna - monitoring wizyjny

Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z zainstalowanym monitoringiem wizyjnym na terenie Budynku jest Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego we Wrocławiu, ul. Rzeźnicza 12, 50-132 Wrocław, NIP: 896-000-57-10. Z Administratorem można się skontaktować pod w/w adresem korespondencyjnym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem biuro@wteatrw.pl.

Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem inspektorODO@wteatrw.pl.
Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie Budynku oraz ochrony mienia.

Dane nie są przekazywane poza teren Polski.

Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do zrealizowania celu, nie dłużej jednak niż 7 dni.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


Stopka

Zamknij