Wrocławski Teatr Współczesny

ZAKUP BILETÓW ONLINE:

 • krok 1: kliknij przycisk BILETY on_line [po lewej stronie]
 • krok 2: wybierz miejsce i typ biletu [normalny lub ulgowy],
 • krok 3: wpisz niezbędne dane,
 • krok 4: dokonaj płatności,
 • krok 5: potwierdzenia dokonania zamówienia wysłane będzie drogą elektroniczną na podany adres e-mail,
 • krok 6: odbierz w kasie opłacone zamówienie podając kod transakcji (wysyłany na adres e-mail) najpóźniej pół godziny przed spektaklem.
 • krok 7: Jeśli chcesz otrzymać fakturę za zakupione bilety, wyślij na adres rezerwacja@wteatrw.pl dane do faktury i potwierdzenie zakupu biletów.

* System sprzedaży internetowej umożliwia zakup nie więcej niż 10 pojedynczych biletów na jeden spektakl
* Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie teatralnej.
 

RODO

Administratorem Państwa danych będzie Wrocławski Teatr Współczesny im. Marii i Edmunda Wiercińskich, więcej informacji na stronie wteatrw.pl, pod linkiem /www.wteatrw.pl/Polityka_RODO,27.

REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ .

 1. Regulamin jest wydany przez Wrocławski Teatr Współczesny im. Marii i Edmunda Wiercińskich z siedzibą we Wrocławiu 50–132, ul. Rzeźnicza 12, organizatora wydarzeń, NIP:   896-000-57-10, REGON: 000279870.
 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób dokonujących zakupu biletów na stronie www.wteatrw.pl.
 3. Celem regulaminu jest ustalenie zasad internetowej sprzedaży biletów oraz warunków ich odbierania przez kupującego.
 4. Poprzez rejestrację w serwisie kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty, godziny rozpoczęcia oraz miejsca odbycia wydarzenia z przyczyn będących poza kontrolą Organizatora. W takim przypadku organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu. Bilet nie podlega zwrotowi i zachowuje swoją ważność.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania każdego wydarzenia bez wcześniejszego uprzedzenia. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu, poza zwrotem sumy, na jaką opiewał bilet na wydarzenie, które zostało odwołane. Zwrot pieniędzy za bilety możliwy jest wyłącznie w przypadku odwołania wydarzenia przez Organizatora, za okazaniem paragonu fiskalnego lub faktury.
 7. Proces zakupu biletu przebiega zgodnie z instrukcją na stronie www.wteatrw.pl.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich mających na celu zakłócenie transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu oraz za wszelkie działania kupującego lub osób trzecich, mające na celu nieautoryzowane korzystanie z systemu sprzedaży.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się okoliczności, zdarzenia niezależne od woli Organizatora, na których wystąpienie Organizator nie ma wpływu, powodujące, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe, lub że może być uznane za niemożliwe do zrealizowania.
 10. Po rozpoczęciu przedstawienia nie można wchodzić na widownię. Spóźnionym widzom Teatr nie zwraca należności za niewykorzystane bilety.

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE REZERWACJI I SPRZEDAŻY:

 1. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie (pod numerami telefonów: 71 358 89 41, 71 358 89 22 oraz pisząc na adres e-mail: rezerwacja@wteatrw.pl.
 2. Zarezerwowane bilety należy wykupić w terminie uzgodnionym podczas dokonywania rezerwacji.
 3. Prosimy o przestrzeganie uzgodnionego podczas dokonywania rezerwacji terminu odbioru biletów.
 4. Po upływie wyznaczonego terminu nieodebrane rezerwacje są zwalniane do sprzedaży.
 5. W przypadku rezerwacji biletów dla grup zorganizowanych prosimy o kontakt z Działem Promocji i Sprzedaży (pod numerem m telefonu 71 358 89 41) lub kasą biletową Teatru (tel. 71 358 89 22, e-mail: rezerwacja@wteatrw.pl).
 6. Potwierdzenie telefonicznej rezerwacji (w przypadku zamówienia powyżej 10 miejsc) prosimy przesyłać na adres e-mail: rezerwacja@wteatrw.pl.
 7. W przypadku zakupu biletów online należy podać pełne dane kontaktowe [imię i nazwisko, numer telefonu, e-mail].
 8. Przy odbiorze biletów należy podać numer rezerwacji lub Imię i Nazwisko, na które dokonana była rezerwacja oraz w przypadku przelewu dokument wpłaty. Zamówione i opłacone przez internet bilety należy odebrać w kasie Teatru najpóźniej na 30 min. przed spektaklem.
 9. Osoby uprawnione do zniżek zobowiązują się okazać przy odbiorze biletów dokument uprawniający do zniżki.
 10. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo dokonane płatności w Serwisie.
 11. W przypadku braku wpływu środków w terminie, rezerwacja zostaje anulowana.

ZWROTY I REKLAMACJE:

 1. Bilety zakupione na wydarzenia WTW nie podlegają wymianie ani zwrotom, z wyjątkiem sytuacji, gdy wydarzenie zostało odwołane przez WTW. W innych sytuacjach Kupujący nie może odstąpić od umowy sprzedaży biletów.
 2. Zwroty biletów realizowane są:

a) w przypadku zakupu biletów w Kasie WTW – na podstawie biletu z zachowanymi danymi identyfikacyjnymi oraz dołączonym paragonem z kasy fiskalnej lub fakturą VAT, zgodnie z ogłaszanymi na bieżąco przez WTW komunikatami, zamieszczanymi na stronie WTW w zakładce „Aktualności”;
b) w przypadku zakupu biletów online bądź opłaconych przelewem – na adres e-mail: rezerwacje@wteatrw.pl należy wysłać następujące informacje:

- imię i nazwisko lub nazwę firmy/instytucji;
- numer rezerwacji lub zamówienia;
- numer paragonu lub faktury;
- numer konta, na który ma nastąpić zwrot wpłaconych środków.

c) W przypadku zakupu online należy przesłać także bilety i dowód zakupu, które otrzymał Kupujący w załącznikach, w formacie PDF.
d) Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania systemu internetowej sprzedaży biletów na wydarzenia WTW, należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: rezerwacje@wteatrw.pl.

Reklamacja powinna zawierać numer, kwotę i datę transakcji, a także dokładny opis i wskazanie jej przyczyny.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Osoby spóźnione na spektakl nie będą wpuszczane na widownię. Osobom tym nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilety.
 2. Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom, emerytom i rencistom. Uprawnienia do korzystania z ulgi są sprawdzane w kasie i weryfikowane przy wejściu.
 3. Miejsca na Scenie na Strychu są nienumerowane.
 4. Podczas spektakli obowiązuje zakaz filmowania i fotografowania oraz zakaz używania telefonów komórkowych.
 5. Zwroty biletów przyjmowane są wyłącznie w przypadku odwołania przedstawienia bądź zmiany daty lub godziny prezentacji spektaklu z winy organizatora. W tych przypadkach zwrot możliwy tylko za okazaniem paragonu fiskalnego.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2014 r.

Stopka

Zamknij