Wrocławski Teatr Współczesny

Menu główne

Wyszukiwarka

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: YouTube
Przejdź do: Wersja kontrastowa
PrzejdĹş do wersji polskiej serwisu
Go to english version


SALA ZABAW

W specjalnie przystosowanej sali prowadzonej przez żłobek Wesołe Żabki, pełnej edukacyjnych zabawek, dziecko wesoło i bezpiecznie spędzi czas pod opieką wykwalifikowanych pedagogów.
www.wesole-zabki.pl


UWAGA: Przed zakupem biletów na spektakl w ramach teatru dla rodziców prosimy upewnić się telefonicznie [71 358 89 22] czy mamy jeszcze wolne miejsca w Sali Zabaw.

 

 

SALĘ ZABAW WTW POLECAJĄ:

 

 


REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY W SALI ZABAW we Wrocławskim Teatrze Współczesnym prowadzonej przez Macieja Żabskiego WESOŁE ŻABKI

 1. Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci od 18 miesięcy do 10 lat. Ilość miejsc na Sali Zabaw jest ograniczona.
 2. Z opieki prowadzonej w sali zabaw korzystają tylko dzieci rodziców | opiekunów przebywających w tym czasie na spektaklu teatralnym odbywającym się we Wrocławskim Teatrze Współczesnym.
 3. Korzystanie z sali zabaw jest bezpłatne.
 4. Rodzice | opiekunowie zobowiązani są do wcześniejszego wypełnienia kwestionariusza dotyczącej dziecka i przesłanie jej najpóźniej do czwartku poprzedzającego wybrany spektakl. Dziecko bez wypełnionego kwestionariusza nie zostanie przyjęte na salę zabaw.
 5. Sala zabaw nie podejmuje się opieki nad chorym dzieckiem. Rodzic / opiekun zobowiązany jest przyprowadzać do niej zdrowe dziecko.
 6. Opieka nad dziećmi sprawowana jest w czasie trwania spektaklu teatralnego od momentu przyjęcia dziecka od rodzica / opiekuna do odebrania dziecka przez rodzica / opiekuna.
 7. Przyjmowanie i odbieranie dziecka odbywa się w miejscu wyznaczonym przez Wrocławski Teatr Współczesny.
 8. Dzieci wchodzą do sali zabaw w skarpetkach lub obuwiu zmiennym.
 9. Przed przystąpieniem do zabawy dzieci powinny być pozbawione przedmiotów takich jak: łańcuszki, kolczyki, zegarki, klucze.
 10. Personel Sali Zabaw zastrzega sobie prawo do wywołania rodzica / prawnego opiekuna ze spektaklu w przypadku sytuacji tego wymagającej.
 11. Za uszkodzenia [wynikające z nieprawidłowego używania] sprzętów, urządzeń, zabawek, jak i innych rzeczy stanowiących wyposażenie Sali Zabaw odpowiedzialność ponoszą rodzice / prawni opiekunowie.
 12. Rodzice / opiekunowie dziecka ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody na osobach i mieniu wyrządzone przez swoje dzieci.
 13. Personel sali zabaw nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Sali Zabaw.
 14. Personel sali zabaw nie jest uprawniony do podawania dziecku lekarstw.
 15. Personel sali zabaw nie bierze odpowiedzialności za wypadki wynikające z tytułu nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz - sala zabaw PDF
Kwestionariusz - sala zabaw DOC
Stopka

Zamknij