Wrocławski Teatr Współczesny

Wrocławski Teatr Współczesny
im. Marii i Edmunda Wiercińskich
ul. Rzeźnicza 12, 50-132 Wrocław

NIP 896-000- 57-10
Regon – 000279870
Konto bankowe:
PKO BP S.A. 1 O/ Wrocław
51 1020 5226 0000 6202 0416 0362

Wrocławski Teatr Współczesny jest samorządową Instytucją Kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury na mocy uchwały Rady Miejskiej Wrocławia nr XXII/711/08 z dnia 12 czerwca 2008 r.

www.bip.um.wroc.pl/contents/161

Statut: https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/63252/Uchwała-XLV_1162_21


Stopka

Zamknij