Wrocławski Teatr Współczesny

Menu główne

Wyszukiwarka

Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: YouTube
Przejdź do: Kontrast domyślny - klasyczna wersja serwisu
Przejdź do wersji polskiej serwisu
Go to english version

Termomodernizacja budynku WTW we Wrocławiu - Remont i przebudowa budynku

20 listopada 2018
{n_title2}
"Termomodernizacja budynku WTW we Wrocławiu - Remont i przebudowa budynku Wrocławskiego Teatru Współczesnego wraz z termomodernizacją i podniesieniem efektywności energetycznej"

Projekt polega na gruntownej termomodernizacji (ocieplenie, wymiana centrali wentylacyjnych, modenizacja systemu grzewczego, w tym zakup niezbędnych materiałów i urządzeń) budynku, w którym znajduje się Teatr wraz z wymiana oświetlenia i zainstalowaniem fotowoltaiki. Dodatkowym elementem Projektu jest instalacja systemu zarządzania energią.

Projekt pozwoli na ograniczenie strat ciepła oraz częsciową eliminację korzystania z konwencjonalnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej. Tym samym pozwoli na uzyskanie oszczędności, które WTW zagospodaruje na poprawę działalności kulturalnej.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 13 529 700, 69 zł
Dofinansowanie przyznane na realizację Projektu: 5 561 254, 71 zł

Informacje dla wykonawcy

Informacje szczegółowe

Termomodernizacja budynku obejmuje;

  • ocieplenie stropu nad wejściem, ściany zewnętrznej 30 cm, 40 cm, 55 cm, 60 cm, 65 cm i 75 cm, ściany zagłębionej w gruncie, stropu nad sceną i stropu zewnętrznego
  • obudowa fasady
  • wymiana fasad tylnych, drzwi zewnętrznych, okien, fasady frontowej, centrali wentylacyjnych
  • modernizacja systemu grzewczego
  • wymiana oświetlenia wraz z instalacją (typu off-grid) paneli fotowoltaicznych

Cele projektu:

  • wzrost efektywności energetycznej - oszczędność 66,13%
  • częściowa eliminacja konwencjonalnych źródeł wytwarzania energii elektrycznej oraz zastępienia ich wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
  • optymalizacja i obniżenie kosztów działania
  • zakup i instalacja systemu zarządzania energią
  • obniżenie wpływu WTW na środowisko poprzez redukcję zanieczyszczenia środowiska, w szczególności obniżenie emisji CO2 wytwarzanego pośrednio w związku z działalnością przedsiębiorstwa.

 

 
Stopka

Zamknij